ముగించు

రైతు వేదికలా నిర్మాణం సమీక్ష- జిల్లా కలెక్టర్

రైతు వేదికలా నిర్మాణం సమీక్ష- జిల్లా కలెక్టర్
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
రైతు వేదికలా నిర్మాణం సమీక్ష- జిల్లా కలెక్టర్

 జిల్లా కలెక్టర్ టెలి కాన్ఫరెన్స్ లో ఆర్ డీ ఓ, పంచాయతీ రాజ్ ఈఈ, డీఈ, ఏఈ రైతు వేదికలా నిర్మాణా పనులను సమీక్షించారు

22/09/2020 22/10/2020 చూడు (162 KB)