ముగించు

ఫోన్-ఇన్ కార్యక్రమం.

ఫోన్-ఇన్ కార్యక్రమం.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ఫోన్-ఇన్ కార్యక్రమం.

ఈ రోజు అనగా 01-02-2021 ఫోన్-ఇన్ కార్యక్రమం ద్వారా 22 ఫిర్యాదులు వచ్చాయని జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారి చంద్రమోహన్ రెడ్డి తెలిపారు

01/02/2021 01/03/2021 చూడు (227 KB)