ముగించు

బదిలీపై వెళ్తున్న డిపివో సునంద గారికి జిల్లా అధికారుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో సన్మానం చేశారు.

బదిలీపై వెళ్తున్న డిపివో సునంద గారికి జిల్లా అధికారుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో సన్మానం చేశారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
బదిలీపై వెళ్తున్న డిపివో సునంద గారికి జిల్లా అధికారుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో సన్మానం చేశారు.

అంకితభావంతో పనిచేసిన ఉద్యోగులు ప్రజల మన్ననలను పొందుతారని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ అన్నారు.. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడారు. ఉద్యోగులు బాధ్యతగా పనిచేయాలని సూచించారు.

08/11/2021 30/11/2021 చూడు (544 KB)