ముగించు

బాన్సువాడ మినీ స్టేడియంలో ఫిట్ ఇండియా 2.0 కె రన్ మరియు స్వచ్చ్ భరత్ కార్యక్రమాలు నిర్వాహించారు

బాన్సువాడ మినీ స్టేడియంలో ఫిట్ ఇండియా 2.0 కె రన్ మరియు స్వచ్చ్ భరత్ కార్యక్రమాలు నిర్వాహించారు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
బాన్సువాడ మినీ స్టేడియంలో ఫిట్ ఇండియా 2.0 కె రన్ మరియు స్వచ్చ్ భరత్ కార్యక్రమాలు నిర్వాహించారు

వైస్ ఛైర్మన్ & మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, SAT, హైదరాబాద్ మరియు కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ కామారెడ్డి వారి ఆదేశాల అనుసరించి జిల్లా యువజన మరియు క్రీడా అధికారి కామారెడ్డి వారి ఆధ్వర్యంలో ఫిట్ ఇండియా 2.0 కె రన్ మరియు స్వచ్చ్ భరత్ కార్యక్రమాలు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ మినీ స్టేడియం బాన్సువాడలో నిర్వాహించారు.

07/10/2021 07/11/2021 చూడు (229 KB)