ముగించు

బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి వేడుకలు జిల్లా కలెక్టరేట్ కామారెడ్డిలో జరిగాయి.

బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి వేడుకలు జిల్లా కలెక్టరేట్ కామారెడ్డిలో జరిగాయి.
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి వేడుకలు జిల్లా కలెక్టరేట్ కామారెడ్డిలో జరిగాయి.

దేశంలో హరిత విప్లవం తీసుకువచ్చిన మహనీయుడు డాక్టర్ బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ అని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఎ.ఎస్ గారు కొనియాడారు. సోమవారం అనగా 05-04-2021 నాడు బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్బంగా జిల్లా కలెక్టరేటులో జయంతి వేడుక నిర్వహించారు.

05/04/2021 30/04/2021 చూడు (292 KB)