ముగించు

బాలసదనమును సందర్శించిన జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారి.

బాలసదనమును సందర్శించిన జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారి.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
బాలసదనమును సందర్శించిన జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారి.

బాలసదన్  ను సందర్శించిన జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారిణి శ్రీమతి ఎం. సరస్వతి గారు బాలసదన్లో వసతులను పరిశిలించారు. రిజిస్టర్లు, రికార్డులు, స్టోర్ రూమ్, కిచెన్ రూమ్, పరిశుభ్రతల గురించి పరిశిలించి, పిల్లాతో మాట్లాడారు.

19/08/2021 19/09/2021 చూడు (288 KB)