ముగించు

బిచ్కుంద ఎంపీడీవో కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై మండల స్థాయి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.

బిచ్కుంద ఎంపీడీవో కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై మండల స్థాయి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
బిచ్కుంద ఎంపీడీవో కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై మండల స్థాయి అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు.

పల్లె ప్రగతి పది సూత్రాలను పంచాయతీ కార్యదర్శులు విధిగా పాటించాలని  జిల్లా కలెక్టర్  డాక్టర్ ఎ.శరత్,ఐ ఎ ఎస్. అన్నారు. శుక్రవారం నాడు బిచ్కుంద ఎంపీడీవో కార్యాలయంలో ప్రభుత్వ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై మండల స్థాయి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.పాఠశాలలో విద్యార్థులు భౌతిక దూరం పాటించేలా, మాస్కు తప్పనిసరిగా ధరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

19/03/2021 19/04/2021 చూడు (447 KB)