ముగించు

బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్ స్కీము 2021-22 విద్యా సంవత్సరమునకు గాను ఇంగ్లీషు మీడియం (English Medium) స్కూల్ లో మిగిలిన ఖాళీ సీట్లు ప్రవేశము కొరకు.

బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్ స్కీము 2021-22 విద్యా సంవత్సరమునకు గాను ఇంగ్లీషు మీడియం (English Medium) స్కూల్ లో మిగిలిన ఖాళీ సీట్లు ప్రవేశము కొరకు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్ స్కీము 2021-22 విద్యా సంవత్సరమునకు గాను ఇంగ్లీషు మీడియం (English Medium) స్కూల్ లో మిగిలిన ఖాళీ సీట్లు ప్రవేశము కొరకు.

బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్ స్కీము 2021-22 విద్యా సంవత్సరమునకు గాను ఇంగ్లీషు మీడియం (English Medium) స్కూల్ లో ప్రవేశము కొరకు మిగిలిన ఖాళీ సీట్లు అగు 3వ తరగతి బాలురకు (9) సీట్లు బాలికలకు (2) సీట్లు మరియు 8వ తరగతి బాలురకు (4) సీట్లు బాలికలకు (1) సీటు లకు దరఖాస్తులు తేదీ 09-08-2021 నుండి తేదీ 16-08-2021 వరకు స్వీకరించబడును.

ఇట్టి దరఖాస్తు ఫారంలు జిల్లా గిరిజన అభివృద్ధి కార్యాలయము, కామారెడ్డి యందు తేదీ 09-08-2021 నుండి తేదీ 16-08-2021 వరకు లభించును.

దరఖాస్తు ఫారంలు  జిల్లా గిరిజన అభివృద్ధి కార్యాలయము, నూతన సమీకృత జిల్లా కలెక్టరేట్ రూమ్ నెంబర్ 208, 2వ అంతస్తు, కామారెడ్డి యందు సమర్పించవలెను.

09/08/2021 16/08/2021 చూడు (303 KB)