ముగించు

బెస్ట్ ఉర్దూ టీచర్స్ అవార్డు కొరకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానము.

బెస్ట్ ఉర్దూ టీచర్స్ అవార్డు కొరకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానము.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
బెస్ట్ ఉర్దూ టీచర్స్ అవార్డు కొరకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానము.

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉర్దూ అకాడమీ ద్వారా బెస్ట్ ఉర్దూ టీచర్స్ అవార్డు కొరకు 2019-20 మరియు 2020-21 విద్యా సంవత్సరమునకు గాను ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ 15.01.2022 మరియు DEO/Dy .DEO గారి Attested సంతకముతో హార్డ్ కాపీ పంపించగలరు.

వెబ్సైట్:www.urduacademyts.com

31/12/2021 15/01/2022 చూడు (296 KB)