ముగించు

మేలు జాతి పశు సంతతి పెంపొందించడంపై గోపాల మిత్రుల అవగాహన కార్యక్రమం

మేలు జాతి పశు సంతతి పెంపొందించడంపై గోపాల మిత్రుల అవగాహన కార్యక్రమం
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
మేలు జాతి పశు సంతతి పెంపొందించడంపై గోపాల మిత్రుల అవగాహన కార్యక్రమం

మంగళవారం నాడు కలెక్టర్ కార్యాలయం జనహిత భవనం లో మేలు జాతి పశు సంతతి పెంపొందించడం పై గోపాల మిత్రుల అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

04/08/2020 03/09/2020 చూడు (454 KB)