ముగించు

మైనారిటీ స్టడీ సర్కిల్ హైదరాబాద్ శిక్షణా కేంద్రానికి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి

మైనారిటీ స్టడీ సర్కిల్ హైదరాబాద్ శిక్షణా కేంద్రానికి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
మైనారిటీ స్టడీ సర్కిల్ హైదరాబాద్ శిక్షణా కేంద్రానికి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి

మైనారిటీ స్టడీ సర్కిల్ హైదరాబాద్ శిక్షణా కేంద్రం నుండి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి యుపిఎస్సి 2020-21 కోసం ఉచిత శిక్షణ. మరిన్ని వివరాల కోసం సందర్శించండి.http://tmreis.telangana.gov.in/

09/10/2020 10/11/2020 చూడు (353 KB) ఉర్దూలో చూడండి (354 KB)