ముగించు

యం.బి.బి.ఎస్ అభ్యర్థులు ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా

యం.బి.బి.ఎస్ అభ్యర్థులు ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
యం.బి.బి.ఎస్ అభ్యర్థులు ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా

యం.బి.బి.ఎస్ అభ్యర్థులు ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా, మెరిట్ సమస్యలకు సంబంధించి ఏదైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే, 03.05.2021 నుండి 04.05.2021 వరకు 5:00 వరకు P.M.

01/05/2021 05/05/2021 చూడు (151 KB)