ముగించు

యాసంగిలో వరి కి బదులుగా శనగ, పొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, పెసర వంటి పంటలు వేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు.

యాసంగిలో వరి కి బదులుగా శనగ, పొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, పెసర వంటి పంటలు వేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
యాసంగిలో వరి కి బదులుగా శనగ, పొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, పెసర వంటి పంటలు వేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు.

రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేసుకునే విధంగా వ్యవసాయ అధికారులు అవగాహన కల్పించాలని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ అన్నారు. సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో గురువారం ప్రత్యామ్నాయ పంటల గోడ పతులను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. యాసంగిలో వరి కి బదులుగా శనగ, పొద్దుతిరుగుడు, నువ్వులు, పెసర వంటి పంటలు వేసుకోవాలని  సూచించారు.

02/12/2021 31/12/2021 చూడు (427 KB)