ముగించు

రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు 2020 కొరకు ధరఖాస్తుల ఆహ్వానం.

రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు 2020 కొరకు ధరఖాస్తుల ఆహ్వానం.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు 2020 కొరకు ధరఖాస్తుల ఆహ్వానం.

జిల్లాలో ప్రభుత్వ, జిల్లా పరిషత్, పాఠశాలల నుండి ప్రధానోపాధ్యాయులు, స్కూల్ అసిస్టెంట్లు, SGTలు మరియు తత్సమాన క్యాడర్ ఉపాధ్యాయులు,TREIS  రెసిడెన్షల్ పాఠశాలల నుండి ప్రిన్సిపాల్,PGTs, TGTs ల నుండి ధరఖాస్తులు కోరబడుతున్నవి.

30/07/2021 05/08/2021 చూడు (263 KB)