ముగించు

రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాలు, అసెంబ్లీ వ్యవహారాలు, గృహనిర్మాణ శాఖల మంత్రి గాంధారి మండల కేంద్రంలో రోడ్డు విస్తరణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. 

రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాలు, అసెంబ్లీ వ్యవహారాలు, గృహనిర్మాణ శాఖల మంత్రి గాంధారి మండల కేంద్రంలో రోడ్డు విస్తరణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. 
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాలు, అసెంబ్లీ వ్యవహారాలు, గృహనిర్మాణ శాఖల మంత్రి గాంధారి మండల కేంద్రంలో రోడ్డు విస్తరణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. 

ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గ అభివృద్ధిలో తాను స్వయంగా పాలుపంచుకుంటానని రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాలు, అసెంబ్లీ వ్యవహారాలు, గృహనిర్మాణ శాఖల మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు తెలిపారు. గాంధారి మండల కేంద్రంలో రోడ్డు విస్తరణ పనులకు  మంత్రి శంకుస్థాపన చేశారు. 

05/07/2021 31/07/2021 చూడు (473 KB)