ముగించు

రెవెన్యూ, నీటిపారుదల, సర్వే, భూ శాఖలతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం.

రెవెన్యూ, నీటిపారుదల, సర్వే, భూ శాఖలతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
రెవెన్యూ, నీటిపారుదల, సర్వే, భూ శాఖలతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం.

నిజాంసాగర్ అప్పర్ మానేరు ప్రాజెక్టుల రిజర్వాయర్ బెడ్ శిఖం భూములను రెవిన్యూ నీటిపారుదల సర్వే ల్యాండ్ శాఖలు జాయింట్ సర్వే చేపట్టి పది రోజులలో నివేదిక సమర్పించాలని జిల్లా కలెక్టరు, అధికారులను ఆదేశించారు.

28/07/2020 07/08/2020 చూడు (311 KB)