ముగించు

రేషన్ బియ్యము తీసుకొనుటకు ఆఖరి గడువు గురించి.

రేషన్ బియ్యము తీసుకొనుటకు ఆఖరి గడువు గురించి.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
రేషన్ బియ్యము తీసుకొనుటకు ఆఖరి గడువు గురించి.

ప్రభుత్వము రేషన్ సరుకుల పంపిణిని ప్రతి నెల 15 వరకు ఉన్న దానిని ఈ నెల 22 వ తేదీ వరకు పొడిగించారు.కావున కార్డుదారులు ఆందోళన చెందవద్దు ఇట్టి అవకాశమును సద్వినియోగం చేస్కోగలరు.

08/02/2021 22/02/2021 చూడు (254 KB)