ముగించు

రైతుల సంక్షేమమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం.

రైతుల సంక్షేమమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
రైతుల సంక్షేమమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం.

రైతులు పండించిన చివరి ధాన్యం గింజ కూడా ప్రభుత్వం కొంటుందని, రైతుల సంక్షేమమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ప్రభుత్వ విప్, కామారెడ్డి శాసనసభ్యులు గంపగోవర్ధన్ అన్నారు.

16/10/2020 16/11/2020 చూడు (419 KB)