ముగించు

లబ్దిదారులకు ఋణాల మంజూరు.

లబ్దిదారులకు ఋణాల మంజూరు.
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
లబ్దిదారులకు ఋణాల మంజూరు.

లబ్దిదారులకు ఋణాల మంజూరు వేగవంతం చేసి ప్రభుత్వ ఆశయాన్ని నెరవేర్చాలని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఏ.శరత్, ఐఏఎస్ గారు బ్యాంక్ మేనేజర్లు , బ్యాంక్ కంట్రోలింగ్ ఆఫీసర్లకు సూచించారు.

18/12/2020 18/01/2021 చూడు (384 KB)