ముగించు

వర్షాలు మరియు వరదలు వల్ల ఎటువంటి నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్త చర్యలు.

వర్షాలు మరియు వరదలు వల్ల ఎటువంటి నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్త చర్యలు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
వర్షాలు మరియు వరదలు వల్ల ఎటువంటి నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్త చర్యలు.

వర్షాలు, వరదల కారణంగా ఎలాంటి నష్టం జరుగకుండా అధికారులు క్షేత్ర స్థాయిలో అన్ని ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టరు అధికారులను ఆదేశించారు.

14/10/2020 14/11/2020 చూడు (352 KB)