ముగించు

వెయ్యి టీంలతో గ్రామాలూ, మున్సిపాలిటీ వార్డులలో ఇంటింటి కి తిరిగి చేసే ప్రజల ఆరోగ్య సర్వేను పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్

వెయ్యి టీంలతో గ్రామాలూ, మున్సిపాలిటీ వార్డులలో ఇంటింటి కి తిరిగి చేసే ప్రజల ఆరోగ్య సర్వేను పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
వెయ్యి టీంలతో గ్రామాలూ, మున్సిపాలిటీ వార్డులలో ఇంటింటి కి తిరిగి చేసే ప్రజల ఆరోగ్య సర్వేను పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్

వెయ్యి టీంలతో గ్రామాలూ, మున్సిపాలిటీ వార్డులలో ఇంటింటి కి తిరిగి చేసే ప్రజల ఆరోగ్య సర్వేను పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్, దేవునిపల్లి పదవ వార్డులో నిర్వహించిన ఆరోగ్య సర్వేను, సర్వే లో నమోదు చేస్కుంటున్న వివరాలను జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్. పరిశీలించారు

06/05/2021 06/06/2021 చూడు (291 KB)