ముగించు

వైకల్యం శరీరానికి మాత్రమే కాని ఆత్మకు కాదు.

వైకల్యం శరీరానికి మాత్రమే కాని ఆత్మకు కాదు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
వైకల్యం శరీరానికి మాత్రమే కాని ఆత్మకు కాదు.

వైకల్యం శరీరానికే కానీ ఆత్మకు కాదని, దివ్యాంగులు ఆత్మ విశ్వాసంతో ఎన్నో విజయాలను సాధిస్తున్నారని, వారి విజయాలను అందరూ స్ఫూర్తిదాయకంగా తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఏ.శరత్, ఐఏఎస్ గారు అన్నారు.

17/12/2020 17/01/2021 చూడు (394 KB)