ముగించు

షెడ్యూల్డ్ కులం (ఎస్సీ) కు చెందిన పురుషులకు ఉచిత కార్ డ్రైవింగ్ శిక్షణ.

షెడ్యూల్డ్ కులం (ఎస్సీ) కు చెందిన పురుషులకు ఉచిత కార్ డ్రైవింగ్ శిక్షణ.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
షెడ్యూల్డ్ కులం (ఎస్సీ) కు చెందిన పురుషులకు ఉచిత కార్ డ్రైవింగ్ శిక్షణ.

సెట్విన్ (యువజన సర్వీసుల శాఖ) తెలంగాణ ప్రభుత్వము ద్వారా షెడ్యూల్డ్ కులానికి (స్సీ) చెందిన పురుషులకు ఉచిత కారు డ్రైవింగ్ 45 రోజుల శిక్షణతో పాటూ , ఉచితంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్సు ఇవ్వబడును. చివరి తేదీ 10-11-2021.

01/11/2021 10/11/2021 చూడు (256 KB)