ముగించు

సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయం లోని సమావేశ మందిరంలో జరిగిన ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ హాజరై మాట్లాడారు.

సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయం లోని సమావేశ మందిరంలో జరిగిన ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ హాజరై మాట్లాడారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయం లోని సమావేశ మందిరంలో జరిగిన ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ హాజరై మాట్లాడారు.

కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని 100 శాతం విజయవంతం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ గారు అన్నారు.ఆరోగ్య, ఆశ, అంగన్వాడి కార్యకర్తలు గ్రామాల్లో క్షేత్ర పర్యటన చేపట్టి వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని పూర్తిచేయాలని  కోరారు. 

18/10/2021 17/11/2021 చూడు (550 KB)