ముగించు

సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయ భవనంలో 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.

సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయ భవనంలో 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయ భవనంలో 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు.

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్. ఏ. శరత్, ఐ ఎ ఎస్ జాతీయ పతాకావిష్కరణ గావించారు. అనంతరం ఉద్యోగులకు జిల్లా కలెక్టర్ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

15/08/2021 14/09/2021 చూడు (450 KB)