ముగించు

సి.ఏ.ఎస్(సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్) పోస్టుకు నియామకం

సి.ఏ.ఎస్(సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్) పోస్టుకు నియామకం
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
సి.ఏ.ఎస్(సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్) పోస్టుకు నియామకం
పోస్ట్ పేరు: - సి.ఏ.ఎస్(సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్)
(ఒప్పంద ప్రాతిపదికన) 6 నెలలు
అర్హత:-ఎం.బి.బి.ఎస్ 

మరిన్ని వివరాలకు జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ, కామారెడ్డిని సంప్రదించండి.

24/07/2020 28/07/2020 చూడు (344 KB)