ముగించు

సెప్టెంబర్ 1 వ తేదీ నుండి 31 వ తేదీ వరకు జిల్లాలో పోషణ మాసం కార్యక్రమాలు

సెప్టెంబర్ 1 వ తేదీ నుండి 31 వ తేదీ వరకు జిల్లాలో పోషణ మాసం కార్యక్రమాలు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
సెప్టెంబర్ 1 వ తేదీ నుండి 31 వ తేదీ వరకు జిల్లాలో పోషణ మాసం కార్యక్రమాలు

సెప్టెంబర్ 1 వ తేదీ నుండి 31 వ తేదీ వరకు జాతీయ పోషణ మాసం సందర్భంగా, మహిళాభివృద్ధి శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లాలో నాల్గవ రాష్ట్రీయ పోషణ మాసం కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతాయని జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారి శ్రీమతి సరస్వతి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

31/08/2021 30/09/2021 చూడు (452 KB)