ముగించు

సెల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ధాన్యం కొనుగోలు పూర్తికానీ కేంద్రాలకు సంబంధించి ఆర్డిఓలు, తహశీలుదార్లు, ప్యాక్స్ సిఇఓలు,వ్యవసాయ ఎఓలు, సివిల్ సప్లై అధికారులతో జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు.

సెల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ధాన్యం కొనుగోలు పూర్తికానీ కేంద్రాలకు సంబంధించి ఆర్డిఓలు, తహశీలుదార్లు, ప్యాక్స్ సిఇఓలు,వ్యవసాయ ఎఓలు, సివిల్ సప్లై అధికారులతో జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
సెల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ధాన్యం కొనుగోలు పూర్తికానీ కేంద్రాలకు సంబంధించి ఆర్డిఓలు, తహశీలుదార్లు, ప్యాక్స్ సిఇఓలు,వ్యవసాయ ఎఓలు, సివిల్ సప్లై అధికారులతో జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు.

ఈ నెల 31 లోగా ధాన్యం కొనుగోళ్లు పూర్తి కావాలని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు అధికారులను ఆదేశించారు.సెల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ధాన్యం కొనుగోలు పూర్తికానీ కేంద్రాలకు సంబంధించి ఆర్డిఓలు, తహశీలుదార్లు, ప్యాక్స్ సిఇఓలు,వ్యవసాయ ఎఓలు, సివిల్ సప్లై అధికారులతో జిల్లా కలెక్టరు గారు సమీక్షించారు.

27/05/2021 26/06/2021 చూడు (282 KB)