ముగించు

సెల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా లాక్డౌన్, ఆసుపత్రులలో పారిశుధ్యం మరియు రెండవ విడత ఇంటింటి సర్వేలపై జిల్లా కలెక్టర్ గారు అధికారులకు పలు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

సెల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా లాక్డౌన్, ఆసుపత్రులలో పారిశుధ్యం మరియు రెండవ విడత ఇంటింటి సర్వేలపై జిల్లా కలెక్టర్ గారు అధికారులకు పలు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
సెల్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా లాక్డౌన్, ఆసుపత్రులలో పారిశుధ్యం మరియు రెండవ విడత ఇంటింటి సర్వేలపై జిల్లా కలెక్టర్ గారు అధికారులకు పలు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో ఎలాంటి చెత్త లేకుండా పరి పరిశుభ్రంగా వుంచాలని, పక్కాగా పారిశుద్యం నిర్వహించాలని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు వైద్య అధికారులను ఆదేశించారు.లాక్డౌన్ , ఆసుపత్రులలో పారిశుద్యం, రెండవ విడత ఇంటింటి సర్వేలపై జిల్లా కలెక్టరు గారు పలు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

21/05/2021 20/06/2021 చూడు (372 KB)