ముగించు

స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ 2021 ర్యాలీ ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్.

స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ 2021 ర్యాలీ ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ 2021 ర్యాలీ ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్.

స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ కార్యక్రమాలలో రాష్ట్రంలో కామారెడ్డి జిల్లా మొదటి స్థానంలో నిలవడానికి సమిష్టిగా కృషి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్ కోరారు. కామారెడ్డి మున్సిపాలిటీ వద్ద శనివారం నాడు స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ ర్యాలీని ఆయన జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.

06/02/2021 07/03/2021 చూడు (433 KB)