ముగించు

స్వయం ఉపాధి మహిళా గ్రూపులకు సంచార మత్స్య విక్రయ వాహనాలు.

స్వయం ఉపాధి మహిళా గ్రూపులకు సంచార మత్స్య విక్రయ వాహనాలు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
స్వయం ఉపాధి మహిళా గ్రూపులకు సంచార మత్స్య విక్రయ వాహనాలు.

తేదీ 01-02-2021 సోమవారం నాడు జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారి సమక్షంలో జిల్లా మత్స్యశాఖచే స్వయం ఉపాధి మహిళా గ్రూపులకు సంచార మత్స్య విక్రయ వాహనాల కేటాయింపు కోసం డ్రా నిర్వహించబడింది.

01/02/2021 01/03/2021 చూడు (317 KB)