ముగించు

స్వామి వివేకానంద 158 వ జయంతి.

స్వామి వివేకానంద 158 వ జయంతి.
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
స్వామి వివేకానంద 158 వ జయంతి.

తెలంగాణ యువజనుల శాఖ మరియు జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ రోజు ( జనవరి 12 ) స్వామి వివేకానంద 158 వ జయంతి ని పురస్కరించుకొని కామారెడ్డి పట్టణంలో గల స్వామి వివేకానంద విగ్రహానికి పూల మాల అలంకరించడం జరిగినది.

12/01/2021 12/02/2021 చూడు (290 KB)