ముగించు

హరిత హారంలో భాగంగా నేషనల్ హైవే రోడ్ల వెంట మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు.

హరిత హారంలో భాగంగా నేషనల్ హైవే రోడ్ల వెంట మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
హరిత హారంలో భాగంగా నేషనల్ హైవే రోడ్ల వెంట మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమీక్షించారు.

నేషనల్ హైవే రోడ్ల వెంట ఐదు వరుసలలో మొక్కలు నాటాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఎఎస్ గారు ఫారెస్టు, పంచాయతీ అధికారులను నేషనల్ హైవే అథారిటీ అధికారులను ఆదేశించారు.

11/06/2021 30/06/2021 చూడు (350 KB)