ముగించు

హెల్త్ & వెల్నెస్ సెంటర్ ల విధులు నిర్వహించుటకు సామజిక ఆరోగ్య అధికారులను నియమించారు.

హెల్త్ & వెల్నెస్ సెంటర్ ల విధులు నిర్వహించుటకు సామజిక ఆరోగ్య అధికారులను నియమించారు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
హెల్త్ & వెల్నెస్ సెంటర్ ల విధులు నిర్వహించుటకు సామజిక ఆరోగ్య అధికారులను నియమించారు.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలో గల జుక్కల్ బీర్కూర్ PHC ల పరిధిలో మంజూరైన హెల్త్ & వెల్నెస్ సెంటర్ ల విధులు నిర్వహించుటకు సామజిక ఆరోగ్య అధికారులను నియమించారు వారికి గౌరవనీయులు డాక్టర్ ఎ.శరత్, ఐఏఎస్ గారు నియామక పత్రాలను అందజేశారు.

04/08/2021 31/08/2021 చూడు (286 KB)