ముగించు

హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో ఎస్.టి విద్యార్థి, బాలురు 4, బాలికలు 2 సీట్లు 2021-2022 సంవత్సరానికి 1 వ తరగతి ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశ పరీక్ష కోసం దరఖాస్తు ల ఆహ్వానం

హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో ఎస్.టి విద్యార్థి, బాలురు 4, బాలికలు 2 సీట్లు 2021-2022 సంవత్సరానికి 1 వ తరగతి ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశ పరీక్ష కోసం దరఖాస్తు ల ఆహ్వానం
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో ఎస్.టి విద్యార్థి, బాలురు 4, బాలికలు 2 సీట్లు 2021-2022 సంవత్సరానికి 1 వ తరగతి ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశ పరీక్ష కోసం దరఖాస్తు ల ఆహ్వానం

హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్‌లో ఎస్.టి విద్యార్థి, బాలురు 4, బాలికలు 2 సీట్లు 2021-2022 సంవత్సరానికి 1 వ తరగతి ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశ పరీక్ష కోసం దరఖాస్తు ల ఆహ్వానం, దరఖాస్తు ఫారాలు గిరిజన సంక్షేమ కార్యాలయంలో కామారెడ్డిలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆదాయం సంవత్సరానికి 1,50, ooo గ్రామీణ  మరియు పట్టణానికి 2,00,000 మించకూడదు.

04/02/2021 28/02/2021 చూడు (430 KB)