ముగించు

100% పంట నమోదు

100% పంట నమోదు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
100% పంట నమోదు

100% పంట నమోదును జూలై 30 లోగా పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ తెలిపారు.

25/07/2020 30/07/2020 చూడు (440 KB)