ముగించు

18సంవత్సరములు పైబడిన విద్యార్థులకు అందించే కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ పై ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్స్ తో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష.

18సంవత్సరములు పైబడిన విద్యార్థులకు అందించే కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ పై ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్స్ తో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
18సంవత్సరములు పైబడిన విద్యార్థులకు అందించే కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ పై ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్స్ తో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష.

18 సంవత్సరములు పైబడిన విద్యార్థినీ, విద్యార్థులందరికీ వారం రోజుల లోగా కోవిడ్ వాక్సినేషన్ అందించాలని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ ఐ.ఏ.ఎస్ గారు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కాలేజీల ప్రిన్సిపల్స్,  యాజమాన్యాలను ఆదేశించారు.

04/09/2021 30/09/2021 చూడు (451 KB)