ముగించు

ఫారం-సి-నోటిఫికేషన్- రాజంపేట (మండలం ) యొక్క ఎల్ఎ – పాండుర్తి (గ్రామం )

ఫారం-సి-నోటిఫికేషన్- రాజంపేట (మండలం ) యొక్క ఎల్ఎ – పాండుర్తి (గ్రామం )
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ఫారం-సి-నోటిఫికేషన్- రాజంపేట (మండలం ) యొక్క ఎల్ఎ – పాండుర్తి (గ్రామం )

ఫారం-సి-నోటిఫికేషన్- రాజంపేట (మండలం ) యొక్క ఎల్ఎ – పాండుర్తి (గ్రామం ) – విస్తీర్ణం. Ac. 22.21 గుంటలు . కాలేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద ఎడమ ప్రధాన కాలువ తవ్వకం

03/07/2019 31/12/2019 చూడు (602 KB)