ముగించు

29 కోవిడ్ టీకా కేంద్రాలకు కోఆర్డినేటర్లుగా నియమించబడిన ప్రత్యేక అధికారులు.

29 కోవిడ్ టీకా కేంద్రాలకు కోఆర్డినేటర్లుగా నియమించబడిన ప్రత్యేక అధికారులు.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
29 కోవిడ్ టీకా కేంద్రాలకు కోఆర్డినేటర్లుగా నియమించబడిన ప్రత్యేక అధికారులు.

జిల్లాలో 29 కోవిడ్ వాక్సినేషన్ కేంద్రాలకు కోఆర్డినేటర్లుగా నియమింపబడిన స్పెషల్ ఆఫిసర్లు నిరంతర పర్యవేక్షణ చేయాలని జిల్లా కలెక్టరు డాక్టర్ ఎ శరత్, ఐ.ఏ.ఎస్ గారు సూచించారు.

18/01/2021 18/02/2021 చూడు (311 KB)