ముగించు

‘CBNAAT’ మెషిన్ ప్రారంభోత్సవం,జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి.

‘CBNAAT’ మెషిన్ ప్రారంభోత్సవం,జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి.
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
‘CBNAAT’ మెషిన్ ప్రారంభోత్సవం,జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి.

నేడు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డా పి చంద్రశేఖర్ MD గారు ‘CBNAAT’ మెషిన్ ను కామారెడ్డి పట్టణంలో దేవునిపల్లి ఆరోగ్య కేంద్రం నందు ప్రారంభించారు.

23/07/2020 23/08/2020 చూడు (296 KB)