ముగించు

DSR ఫౌండేషన్ జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో స్వామి వివేకానంద జయంతి.

DSR ఫౌండేషన్ జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో స్వామి వివేకానంద జయంతి.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
DSR ఫౌండేషన్ జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో స్వామి వివేకానంద జయంతి.

స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా DSR ఫౌండేషన్ జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ జితేష్ వి పాటిల్ ఆధ్వర్యంలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో బుధవారం క్యాసంపల్లీ వృద్ధాశ్రమంలో శారదా దేవి ఫౌండర్ ఆధ్వర్యంలో 30మంది వృద్ధులకు స్వెటర్లు, బ్లాంకెట్ లు,5000 రూపాయల ఆర్థిక సహయం అందజేశారు.

12/01/2022 12/02/2022 చూడు (535 KB)