ముగించు

అయ్యవారిపల్లి కంపోస్ట్ షెడ్

Ayyawaripally Shed

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం:అయ్యవారిపల్లి/పెద్దమల్లారెడ్డి,మండలం:భిక్నూర్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gpayyawaripally[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9010724774
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503101

దిశలు