ముగించు

తెలంగాణ గిరిజన సంక్షేమ నివాస జూనియర్ కాలేజ్ (బలుర) గాంధారి

కళాశాల కోడ్: 46025, గాంధారి మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 503114