ముగించు

పిహెచ్‌సి రామారెడ్డి

పిహెచ్‌సి రామారెడ్డి డా.షాహీద్ అలీ (ఆర్) ఐ / సి, పిహెచ్‌సి రామారెడ్డి రామారెడ్డి మండల్

ఇమెయిల్ : phcmachareddy[at]yahoo[dot]com
ఫోన్ : 8143675476
వర్గం / పద్ధతి: ఆసుపత్రి
పిన్ కోడ్: 503144