ముగించు

ప్రభుత్వ (డిఎన్‌టి) పిఎస్ బంజారా తాండ, నాగిరెడ్డిపేట