ముగించు

లక్ష్మిదేవంపల్లి కంపోస్ట్ షెడ్

Laxmi Devunipally Shed

గ్రామ పంచాయతీ/గ్రామం:లక్ష్మిదేవంపల్లి/అంతంపల్లి,మండలం:భిక్నూర్, జిల్లా: కామారెడ్డి.

ఇమెయిల్ : gplaxmidevunipally[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9441647101
వర్గం / పద్ధతి: కంపోస్ట్ షెడ్
పిన్ కోడ్: 503101

దిశలు