ముగించు

వ్యవసాయ శాఖ

వడపోత:
Vegetables KHARIF 2020-21
వ్యవసాయం – విజయ కథలు-కూరగాయల సాగు ఖరీఫ్ 2020-21
వర్గం వ్యవసాయ శాఖ

క్ర. స వివరాలు సమాచారం   1 రైతు పేరు అక్కల మల్లా గౌడ్ 2 చిరునామా : గ్రామం, మండలం,జిల్లా, రాష్ట్రం భవనిపేట, మాచారెడ్డి, కామారెడ్డి,…

Agriculture-NFSM- Success stories
వ్యవసాయం- ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎం- విజయ కథలు కందులు సాగు-ఖరీఫ్ 2020-21
వర్గం వ్యవసాయ శాఖ

క్ర. స వివరాలు సమాచారం   1 రైతు పేరు రామావత్ శ్రీనివాస్ 2 చిరునామా : గ్రామం, మండలం,జిల్లా, రాష్ట్రం యెల్పుగొండ, మాచారెడ్డి, కామారెడ్డి, తెలంగాణ…