ముగించు

హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

వడపోత:
Success Story Name Of the Component- CHILLI
ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు: చిల్లి
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

క్రమసంఖ్య అంశం వివరాలు 1 రైతు పేరు బస్సీ గంగా బాయి 2 హెచ్పి ఐడి నం. HP102202805011295 3 గ్రామం గుర్జల్ 4 మండల్ గాంధారి…

Watermelon With muclching Forming
ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు:మల్చింగ్ తో పుచ్చకాయ
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

క్రమసంఖ్య అంశం వివరాలు 1 రైతు పేరు జాదర్ బాలాజీ 2 హెచ్పి ఐడి నం. HP181701204957240 3 గ్రామం చిన్నగుల్లా 4 మండల్ జుక్కల్ 5…

Cucumber Cultivation
పాలీ హౌస్ కింద దోసకాయ సాగు
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

క్రమసంఖ్య వివరాలు సమాచారం 1 రైతు పేరు జె. బల్లవ  2 తండ్రి పేరు బాలయ్య 3 వర్గం ఎస్సీ 4 గ్రామం సుల్తాన్ నగర్ 5…

Sapota orchard
ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు: సపోటా
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

క్రమసంఖ్య వివరాలు సమాచారం 1 రైతు పేరు నితిన్ నాగ్నాథ్ రావు పాటిల్ 2 తండ్రి పేరు సంతుక్ రావు 3 గ్రామం పెద్ద ఎక్లారా 4…

M. Gautam with the Apple Ber orchard.
ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు: ఆపిల్ బెర్ ఆర్చర్డ్
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

క్రమసంఖ్య వివరాలు సమాచారం 1 రైతు పేరు ఎమ్. గౌతమ్ 2 తండ్రి పేరు ఎమ్. సిద్దయ్య 3 గ్రామం రైతునగర్ 4 మండల్ బిర్కూర్ 5…

Name Of the Component Chrysanthemum
ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు- క్రిసాన్తిమం (లూస్ ఫ్లవర్)
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

ఎమ్ఐడిహెచ్ (మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్) కింద భాగం యొక్క భాగం – క్రిసాన్తిమం (వదులుగా ఉండే పువ్వులు).

Guava Orchard
ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు: జామ
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

క్రమసంఖ్య వివరాలు సమాచారం 1 రైతు పేరు ఎ. పూర్ణచందర్ రావు 2 తండ్రి పేరు ఎ. మోహన్ రావు 3 గ్రామం ఎండ్రియాల్ 4 మండల్…

Pomegranate Orchard
ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు: దానిమ్మ
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్

క్రమసంఖ్య వివరాలు సమాచారం 1 రైతు పేరు ఉప్పునూతుల నందన్ గౌడ్ 2 తండ్రి పేరు నారాగౌడ్ 3 గ్రామం హిస్సన్ నగర్ 4 మండల్ బీబీపేట్…