ముగించు

గ్రామాలు


గ్రామాల సమాచారం
Sl.No. రెవెన్యూ డివిజన్ మండల్ పేరు గ్రామాలు గ్రామ పంచాయతీ
1 బాన్సువాడ బాన్సువాడ 19 14
2 బాన్సువాడ బిర్కూర్ 31 17
3 బాన్సువాడ బిచ్కుంద 38 26
4 బాన్సువాడ జుక్కల్ 35 22
5 బాన్సువాడ మద్నూర్ 42 23
6 బాన్సువాడ నిజాంసాగర్ 30 28
7 బాన్సువాడ పిట్లం 30 14
8 కామారెడ్డి కామారెడ్డి 22 17
9 కామారెడ్డి భిక్నూర్ 14 13
10 కామారెడ్డి రాజంపేట 10 12
11 కామారెడ్డి దోమకొండ 21 17
12 కామారెడ్డి మాచారెడ్డి 19 20
13 కామారెడ్డి రామారెడ్డి 15 12
14 యెల్లారెడ్డి యెల్లారెడ్డి 31 18
15 యెల్లారెడ్డి తాడ్వాయి 19 17
16 యెల్లారెడ్డి గాంధారి 37 19
17 యెల్లారెడ్డి లింగంపేట్ 23 16
18 యెల్లారెడ్డి సదాశివనగర్ 31 18
19 యెల్లారెడ్డి నాగిరెడ్డిపేట 22 15