ముగించు

గ్రామాలు

గ్రామాల సమాచారం
క్రమ సంఖ్య రెవెన్యూ డివిజన్ మండల్ పేరు గ్రామాలు గ్రామ పంచాయతీ
1 బాన్సువాడ బాన్సువాడ 19 14
2 బాన్సువాడ బిర్కూర్ 31 17
3 బాన్సువాడ బిచ్కుంద 38 26
4 బాన్సువాడ జుక్కల్ 35 22
5 బాన్సువాడ మద్నూర్ 42 23
6 బాన్సువాడ నిజాంసాగర్ 30 28
7 బాన్సువాడ పిట్లం 30 14
8 బాన్సువాడ నస్రుల్లాబాద్ 16 9
9 బాన్సువాడ పెద్దా కోడ్‌పగల్ 13 6
10 కామారెడ్డి కామారెడ్డి 22 17
11 కామారెడ్డి భిక్నూర్ 14 13
12 కామారెడ్డి రాజంపేట 10 12
13 కామారెడ్డి దోమకొండ 21 17
14 కామారెడ్డి మాచారెడ్డి 19 20
15 కామారెడ్డి రామారెడ్డి 15 12
16 కామారెడ్డి సదాశివనగర్ 31 18
17 కామారెడ్డి తాడ్వాయి 23 16
18 కామారెడ్డి బిబిపేట 10 6
19 యెల్లారెడ్డి గాంధారి 37 19
20 యెల్లారెడ్డి లింగంపేట్ 23 16
21 యెల్లారెడ్డి నాగిరెడ్డిపేట 22 15
22 యెల్లారెడ్డి యెల్లారెడ్డి 31 18

జిల్లా పరిపాలన గ్రామ పటం