జిల్లా గురించి

కామారెడ్డి అనే పేరు 1600 నుండి 1640 సంవత్సరములలో దోమకొండ కోటను పరిపాలించిన “చిన్న కామిరెడ్డి” నుండి వచ్చినది. ఈ ప్రదేశము పూర్వము కోడూరుగా పిలువబడెడిది. ప్రస్తుతం కిష్టమ్మ గుడి దగ్గర ఈ గ్రామము ఉన్నది. హరిజన వాడలో కోడూరు హనుమండ్ల గుడి ఉండెడిది. కామారెడ్డి లో అత్యంత ప్రాచీనమైన చరిత్ర కల్గిన దేవాలయమిది. ఈ దేవలయమే కాక (03) ఇతర దేవాలయములు కూడ కామారెడ్డిలో ఉన్నట్లు ఋజువులు కలవు.

మరింత చదువు

త్వరిత వీక్షణ

  • ఏరియా : 3667 స్క్వేర్ కి మీ
  • జనాభా : 97,2625
  • భాషా : తెలుగు
  • గ్రామాలూ : 474
  • పురుషులు 479192
  • స్త్రీలు 495035
కలెక్టర్ కామారెడ్డి జిల్లా
జిల్లా కలెక్టర్ & జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ డాక్టర్ ఎన్ సత్యనారాయణ ఐఏఎస్

ఛాయా చిత్రాల ప్రదర్శన

  • దోమకొండ కోట దోమకొండ కోట
  • పోచారం ప్రాజెక్ట్ పోచారం ప్రాజెక్ట్
  • నిజాంగం ప్రాజెక్ట్ నిజాంగం ప్రాజెక్ట్